Høner og haner

Vi har 12 høner og 2 haner som holder styr på flokken. - Mere tekst og bilder kommer snart.


Leave a Reply