Skoghagen

Nedre bakstevold skoghage.

Område for planlagt skoghage vinteren før vi setter i gang. Halmen benyttes som gjødslende jorddekke og podes inn med Bjørkeøsterssopp før plantene introduseres.

Endel av halmen benyttes også til å lage mer soppgyte (Mycel som vokser på et substrat). Her produseres den på toppen av elefanthvitløksbed. Løkene får ekstra isolasjon gjennom vinteren og god nytte av næring som blir et biprodukt av gyteproduksjon. Seinhøsten er et godt tidspunkt for å pode inn østerssopp i halm, siden temperaturen er så lav at mikrober og annen sopp er inaktive og lite konkurrerende.Endel stubber står i feltet der skoghagen skal anlegges. Det er fint å gå over disse for å forsikre seg om at parasittsopper ikke har fått fotfeste. Silkekjuker kan benyttes til å drive bort honningsopper. Særlig der det har vært granhogst er faren for honningsopp stor.

Villhassel lar vi stå igjen når vi rydder og klargjør feltet. Villhasselen er en ypperlig bestøver til storhasselsortene som blomstrer på samme tid. Villhassel kan lett kjennes igjen på hannraklene vinterstid.